Saddle Mountain (5.2 miles roundtrip, 1600ft elevation gain)[Return to Oregon 2013 photos]